top of page
Trzymając się za ręce

O Fundacji Stop Hejterom!

Historia

Fundacja została powołana do życia przez Karolinę Graś oraz adwokata Bartosza Graś w 2014 roku w celu przeciwdziałania hejtowi na każdym polu komunikacji, w szczególności w Internecie oraz środkach masowego przekazu.

Misja

Misją Fundacji jest walka z hejtem i zapobieganie jego rozprzestrzenianiu się.

Cele

1. Nadrzędnym celem Fundacji jest pomoc osobom dotkniętym przejawami nienawiści w życiu codziennym oraz w środkach masowego przekazu. Fundacja udziela bezpłatnego wsparcia prawnego dla ofiar hejtu.

Szczególną troską obejmujemy dzieci i młodzież, dla których doświadczania hejtu na płaszczyźnie psychologicznej i społecznej może być tragiczne w skutkach. 

2. Fundacja ma na celu edukować i upowszechniać zasady komunikacji bez przemocy poprzez:

a) tworzenie materiałów informacyjnych poświęconych zjawisku hejtu, jego skutkom, zasadom zapobiegania oraz obrony przed nim;

b) przygotowanie programów edukacyjnych, organizowanie wystąpień i prelekcji w szkołach i instytucjach;

c) mentoring i pomoc dla rodziców, szkół i nauczycieli - by potrafili udzielić niezbędnego wsparcia poszkodowanym osobom i nie czuli się bezbronni lub samotni w walce z hejtem;

d) uczestniczeniu i wspiaraniu różnych form działalności społecznej czy artystycznej, której celem jest walka z hejtem i jego skutkami.

Nasze działania

Pomoc prawna dla ofiar hejtu

Edukacja i wsparcie merytoryczne - szczególnie dla młodzieży, rodziców, szkół

Kontakt i współpraca z instytucjami i osobami fizycznymi przy aktywnościach anty-hejterskich

bottom of page